Ders Kitabı’nm 57. sayfasındaki temsilî resmi inceleyerek 58. sayfasındaki Ergenekon Destanı’ndan alınan bölümü okuyunuz. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Ders Kitabı’nm 57. sayfasındaki temsilî resmi inceleyerek 58. sayfasındaki Ergenekon Destanı’ndan alınan bölümü okuyunuz. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Yorum Ekle
1 Cevap(lar)

Ders Kitabı’nm 57. sayfasındaki temsilî resmi inceleyerek 58. sayfasındaki Ergenekon Destanı’ndan alınan bölümü okuyunuz. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Destanda Kök Türklerin madencilikle uğraştıklarını gösteren kanıtlar nelerdir?

Cevap: Dağı eritme yöntemlerini bildikleri için. Dağı eritmek için ateş yakmaları için.

Kök Türkler, Ergenekon’dan çıkışlarını neden bayram olarak kutlamışlardır?

Cevap: Çünkü Ergenekondan çıkarak yeniden devlet kurmuşlar ve de bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Yeniden yaşam şansı bulmuşlardır.

Kök Türklerin yaşadıkları bölgenin özellikleri nasıldır? Tahmin ediniz.

Cevap: Köktürklerin yaşadığı bölgede (Orta Asya) kış şartları oldukça ağır geçmektedir. Burada karasal iklim hakimdir. Geçim kaynakları genellikle hayvancılığa dayalıdır.

ç. Destanda ve resimde Kök Türklerin hayvancılıkla uğraştıklarının kanıtları nelerdir?

Cevap: Tarihte atı ilk evcilleştirmeyi başaran millet olarak bilinen Türkler, at arabaları da kullanmaktaydılar. Göçebe yaşamayı iyi bildikleri için rahatça göç ettiler. Hayvancılıkla geçinmeleri de göç etmelerini kolaylaştırmıştır. Bunlardan hareketle hayvancılıkla uğraştıklarını söyleyebiliriz.

Destanı ve resmi incelediğinizde Kök Türklerin hangi kültürel özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirsiniz?

Cevap: Türkler hayvancılıkla uğraşmışlar, yarı göçebe bir hayat tarzı benimsemişler ve mücadeleci bir yapıya sahip olmuşlardır. Türk boylarının, bağımsızlıkları tehlikeye düştüğünde bir başka topluluğun egemenliği altına girmektense özgür yaşayabilecekleri yerlere göç etmişlerdir.

üzerinde 1 Nisan 2018 cevapladı.
Yorum Ekle

Cevabın

Bu cevabı göndererek, kullanım koşulları ve gizlilik kurallarını kabul etmiş olursunuz Gizlilik Politikası and kullanım şartları.